Tissø

Vi er 5 foreninger der deles om 3 både på søen. Man booker bådene via hjemmesiden der er lavet til Tissø. Man kan finde et link på forsiden. På siden findes bla. kort over søen, og en vejledning om hvordan man booker bådene, og især hvordan reglerne er over fiskeriet og sejllads på søen. Husk at se på kortet hvor der må sejles. Hvis vi ikke over holder dette, kan vi i værste fald miste retten til at færdes på søen. Så overhold reglerne

Gørlev Sportsfiskerforening har 1 benzin motor, og 1 elmotor + 3 100 ah litium batterier som foreningens medlemmer kan leje for den beskedne pris af 100,- incl. 4 l benzin eller batterier. Man skal blot henvende sig til Klaus Larsen på tlf 22176880.

Husk at aflevere motorerne samme dag, hvis ikke man har aftalt andet med Klaus.(Det kunne være der var andre der skulle bruge motoren) Hvis man ikke aflevere dem, vil man blive opkrævet 25,- pr døgn.