Pokal Fisk 2023

Havørred 2,5 kg Arne Nielsen

Gedde 10,3 kg Torben Andersen

Hornfisk 0,541 kg Hanne Christensen

Aborre 1,02 kg Klaus Larsen

Sandart 9,1 kg Torben Andersen

Fladfisk ( Ising) 0,386 kg. Jens Dinesen

Fredsfisk (Rimte) 2,64 kg. Klaus Larsen.

Årets Fisk Sandart 9,1 kg Torben Andersen

Klubmester Klaus Larsen