Klubmesterskab 2019

NavnHavørred Kyst
Havørred å
HornfiskSkrubbeisingmakrelGeddeAborreSandartput and take ørred
Regnbueørred å/kyst
FredsfiskSamlet pointplacering
Arne Nielsen (4)1,58 kg (10,43)
Kyst
520 gr (32,30)840 gr (32,31)
397 gr (40,84)620 gr (25,41)3,0 kg (13,57)1,3 kg kyst
(15,04)
169,93
Jens Dinesen (3)351 gr. (21,80)625 gr (24,04)440 gr (45,27)580 gr (23,77)3,9 kg ( 17,65)0,190 kg (11,18)
gråskalle
143,714
Søren Andreasen (7)
Klaus Larsen (2)492 gr (30,56)577 gr. (22,19)312 gr. (32,10)615 gr (25,20)6,64 kg (29,96)5,82 kg (52,91point)Regnbueørred p-t
5,92 kg (36,43point)
0,230 kg (13,53)
Gråskalle
242,88 point1
Lars Rasmussen
Lars Bøje Christensen560 gr (34,78)0,432 kg (16,62)0,376 kg (38,68)300 gr. (12,30)5,53 kg (24,95)4,9 kg (44,55)171,88 point2
Lasse Christiansen399 gr (24,78)24,781
Freja Larsen358 gr (22,24)22,242
Freja Rasmussen