Indkaldelse til generalforsamling søndag d 3-2-2019 kl 10

Generalforsamling  søndag d. 3-2-2019

1 valg af dirigent.

2 Valg af 2 stemme tællere.

3 Formandens beretning.

4 Hus-udvalgets beretning.

5 Junior og aktivitets-udvalgets beretning.

6 Å-udvalgets beretning.

7 Det revideret regnskab forelægges

8 Valg af formand. På valg Klaus larsen. Modtager genvalg

9 Nedsættelse af udvalg og valg af disse

Hus-udvalg:På valg (Arne Nielsen,Jens Dinesen,Brian Nielsen ).

Junior og aktivitets-udvalget:På valg (Stig Larsen,Lars Rasmussen,Kim Nordrum og Søren Andreasen)Alle modtager genvalg

Å-udvalget: På valg (Bent Christensen, Arne Nielsen, Axel Petersen, Torben Andersen)

10. Valg af bilags kontrolanter : På valg (Anders Kaae og Jens Crone) 

11. Valg af revisor bilags kontrolantsuppleant: På valg Vagn Larsen

Fastsættelse af kontingent 2020

Indkomne forslag

Evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.