Forside

Velkommen til Gørlev´s

Sportsfiskerforenings hjemmeside

INFO TIL TISSØ FISKERE DER BRUGER GULDFISKEN.

Det er med beklagelse at skulle meddele at guldfisken, ikke kommer i søen foreløbig. Der er konstateret en skade i dørken, ( er ved at rådne i krydsfineren i enden) så denne skade er vi nød til at få repareret, inden den bliver søsat. Hvornår den kommer i søen, er lidt uvist endnu, men vi håber at den kan være klar til Tissø dysten den 1-6-2024. Derfor henviser vi til at man kan booke Fællesbådene. Mvh Tissø udvalget.

 

Se henne i indlæg omkring Fisketur til kattrup gods

                       

Nyt Til Tissø fiskeriet.

Pga. af en væsentlig stigning af leje for fiskeret på Tissø, er vi nødsaget til at lave brugerbetaling for både Guldfisken og Fællesbådene. Bestyrelsen har vedtaget følgende priser. (Gælder 2024)

Årskort til Tissø for senior for år 2024                                                    300,- årligt

Årskort til Tissø for familie for år 2024                                                   400,- årligt

 

Bådleje ( gælder kun Guldfisken og medlemmer uden årskort)           100,- Pr. dag

Dagskort for medlemmer til Tissø.                                                          50,- Pr. dag

Gæstekort (gælder ikke medlemmer af foreningen).                           100,- Pr. dag

Motor kan lånes gratis af klubben.   

 Hvis man ønsker årskort til Tissø bedes man kontakte vores kasserer på tlf.23249141

 

Hvis man ønsker at booke Guldfisken, og motorerne, så kontakter man stadig Klaus Larsen på tlf. 22176880.

 

 

 

Nyt kort over søen. (klik på Nedenstående)

Tissø Sejlads 2024

 Nye Vilkår for fiskeri på Tissø.

 1. Der må ikke sejles eller forekomme anden form for færdsel i siv- eller rørbevoksede områder i søen

 2. Der må ikke sejles i en 100 m bred zone langs søbredden regnet fra vandkanten eller fra den ydre kant af sivbevoksningen, hvor en sådan bevoksning forekommer langs søbredden

 3. I perioden fra 15. april til 15. juli må der ikke sejles i en 300 m bred zone omkring fugleøerne i Tissø´s sydlige ende

 4. Båden må ikke fremføres med en hastighed på mere end 5 knob

 5. Motordrevne fartøjer må ikke fremføres på en måde eller med en fart, der efter

  forholdene frembyder fare eller ulempe for andre

 6. Den motor der anvendes, skal være støjsvag og det er ikke tilladt at anvende

  totaktsmotorer

 

                                      Regler for Klubmesterskab

 1.  Regler for tilmelding af pokal fisk skal overholdes.
 2. Der kan kun indvejes 1 fisk i hver art.
 3. Man får point efter danmarksrekorden
 4. Listen udskrives d. 1-1 hvert år
 5. Mesterskabet løber fra 1-1 til 31-12

Udregning : Fiskens vægt i gram x 100:Rekordvægt

Eks. Skrubbe :511 gram x 100 =51100 / rekordvægt 2600 gram         19.65 point

Pris senior for deltagelse 100,- Junior deltager gratis

1 præmie til senior min. 500,Præmier til junior

Fisk der kan tilmeldes:

Saltvand

Havørred

Hornfisk

Skrubbe

Ising

Makrel

Ferskvand

havørred

Gedde

Aborre

Sandart

Fredsfisk (suder,brasen,gråskalle,rudskalle,rimte,spejIkarpe.græskarpe,skælkarpe.)

P og T ørred / Regnbueørred fanget fra kyst eller å

 

Det er nu muligt selv at lægge billeder på hjemmesiden. Tryk på upload billed i menu. ( Husk at størrelsen på billedet skal værre max. 800×600