Forside

Velkommen til Gørlev´s

Sportsfiskerforenings hjemmeside

 

Nyt Til Tissø fiskeriet.

Pga af en væsentlig stigning af leje for fiskeret på Tissø, er vi nødsaget til at lave brugerbetaling for både Guldfisken og Fællesbådene. Bestyrelsen har vedtaget følgende priser. (Gælder 2022)

Årskort til Tissø (gælder både guldfisken og fællesbåden)                   300,- (2022)

Bådleje ( gælder kun Guldfisken og medlemmer uden årskort)           100,-pr.dag

Gæstekort (gælder ikke medlemmer af foreningen).                           100,- pr.dag

Motor leje ( Benzin og El motor incl batteri)                                         100,- Pr. dag

Hvis man ønsker årskort til bådene bedes man kontakte vores kasserer på tlf.23249141

 

Hvis man ønsker at booke Guldfisken,( dags leje og årskort)og motorene, så kontakter man stadig Klaus Larsen på tlf 22176880.

 

NYT NYT NYT

Vi har fundet en ny vandsynsmand, og det er Jesper Christiansen, som også sidder i hallebyå sammenslutningen. Stor tak til Jesper for at tage denne post.

 

 

 

 

 

 

Så er der kommet gang i pokalfiskene.

Torben Andersen Lægger hårdt ud, i pokal konkurrencen, og har tilmeldt Torsk fra båd på 6,2 kg, og en rigtig flot gedde på 10,2 kg, og kun 105 cm.

Arne Nielsen har tilmeldt denne flotte ørred på 1,56 kg. og 53 cm til pokalkonkurrencen og klubmesterskabet. (konditionsfaktor 1,05)

 

Nyt kort over søen. (klik på Nedenstående)

Tissø Sejlads 2020

 Nye Vilkår for fiskeri på Tissø.

 1. Der må ikke sejles eller forekomme anden form for færdsel i siv- eller rørbevoksede områder i søen3

 2. Der må ikke sejles i en 100 m bred zone langs søbredden regnet fra vandkanten eller fra den ydre kant af sivbevoksningen, hvor en sådan bevoksning forekommer langs søbredden4

 3. I perioden fra 15. april til 15. juli må der ikke sejles i en 300 m bred zone omkring fugleøerne i Tissøs sydlige ende

 4. Båden må ikke fremføres med en hastighed på mere end 5 knob

 5. Motordrevne fartøjer må ikke fremføres på en måde eller med en fart, der efter

  forholdene frembyder fare eller ulempe for andre

 6. Den motor der anvendes, skal være støjsvag og det er ikke tilladt at anvende

  totaktsmotorer

 

 

Søren Andreasen med Gedde til klubmesterskabet på 6,5 og Brian Kristensen med flot aborre på 1,76 kg og 46 cm 

Lige lidt sandart billeder fra April måned. Det har bestemt ikke været nemt, at få en sandart i båden. jeg tror at hvis man har fået 2 stk, i båden på en hel dag, har det været en god tur.

Øverst til højre klaus( 5,7) og til venstre Søren(5,4) og nederst Brian Kristensen med ny klubrekord på 5,9 0g 78 cm

 

Selv om vi har disse corona tider kommer der lidt tilmeldinger til pokal og klubmesterskabet

Klaus Larsen til venstre med aborre på 1540 og 45 cm til Klubmester skabet og til højre Brian Kristensen med aborre på 1620 og 47 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Regler for Klubmesterskab

 1.  Regler for tilmelding af pokal fisk skal overholdes.
 2. Der kan kun indvejes 1 fisk i hver art.
 3. Man får point efter danmarksrekorden
 4. Listen udskrives d. 1-1 hvert år
 5. Mesterskabet løber fra 1-1 til 31-12

Udregning : Fiskens vægt i gram x 100:Rekordvægt

Eks. Skrubbe :511 gram x 100 =51100 / rekordvægt 2600 gram         19.65 point

Pris senior for deltagelse 100,- Junior deltager gratis

1 præmie til senior min. 500,Præmier til junior

Fisk der kan tilmeldes:

Saltvand

Havørred

Hornfisk

Skrubbe

Ising

Makrel

Ferskvand

havørred

Gedde

Aborre

Sandart

Fredsfisk (suder,brasen,gråskalle,rudskalle,rimte,spejIkarpe.græskarpe,skælkarpe.)

P og T ørred / Regnbueørred fanget fra kyst eller å

 

Det er nu muligt selv at lægge billeder på hjemmesiden. Tryk på upload billed i menu. ( Husk at størrelsen på billedet skal værre max. 800×600