Pokaler 2018

Aborre : 1,6 kg og 48 cm lang  Brian Kristensen

Torsk fra båd: 9,00 kg. : Jens Dinesen ( Foto bortkommet)

Rimte 1,9kg 51 cm Brian Kristensen (50,67 point) Fredsfiskpokal

Ising: 0,440 kg 35 cm Brian kristensen (45,27 point) Fladfiskpokal

Gedde: 6,5 kg 101cm Klaus Larsen 

Hornfisk:0,770 kg 78 cm. Torben Andersen

 

Sandart: 5,2 kg 75 cm. Torben Andersen

 

Havørred : 3,3 kg og 66 cm. ( 1,15 faktor) Brian Kristensen