Klubmesterskab 2019

NavnHavørred Kyst
Havørred å
HornfiskSkrubbeisingmakrelGeddeAborreSandartput and take ørred
Regnbueørred å/kyst
FredsfiskSamlet pointplacering
Arne Nielsen (4)520 gr (32,30)620 gr (25,41)3,0 kg (13,57)71,284
Jens Dinesen (3)500 gr (19,23)440 gr (45,27)580 gr (23,77)3,9 kg ( 17,65)105,923
Søren Andreasen (7)
Klaus Larsen (2)492 gr (30,56)6,64 kg (29,96)5,82 kg (52,91point)Regnbueørred p-t
5,92 kg (36,43point)
149,86 point2
Lars Rasmussen
Lars Bøje Christensen560 gr (34,78)0,432 kg (16,62)0,376 kg (38,68)5,53 kg (24,95)4,9 kg (44,55)159,58 point1
Lasse Christiansen399 gr (24,78)24,781
Freja Larsen358 gr (22,24)22,242
Freja Rasmussen