Klubmesterskab 2019

NavnHavørred Kyst
Havørred å
HornfiskSkrubbeisingmakrelGeddeAborreSandartput and take ørred
Regnbueørred å/kyst
FredsfiskSamlet pointplacering
Arne Nielsen (4)
Jens Dinesen (3)
Søren Andreasen (7)
Klaus Larsen (2)