Generalforsamling 2-2-2020 kl 10.00

Husk at der afholdes generalforsamling søndag d 2-2-2020 kl 10.00

Dagsorden.

1 valg af dirigent

2: Valg af 2 stemmetællere

3: Formandens beretning

4: Hus-udvalgets beretning

5: junior og aktivitets udvalgets beretning

6: å udvalgets beretning

7:Det revideret regnskab forelækkes.

8 Valg af kasserer. På Valg Brian Nielsen

9: Nedsættelse af udvalg og valg af disse

Hus udvalg på valg Arne Nielsen, Jens Dinesen og Brian Nielsen

Junior og aktivitetsudvalget: Stig Larsen, Lars Bøje Christensen, Lars Rasmussen og Søren Andreasen

Å udvalget Bent Christensen, Arne Nielsen, Torben Andersen, jesper Christiansen og Aksel Petersen

Valg af bilagskontrolanter: Gert Henriksen og Vagn Larsen

Valg af bilagskontrolant suppleant: Brian Kristensen

10. Fastsættelse af kontingent 2021

11. indkomne forslag

12. Eventuelt: Herunder uddeling af pokaler

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.