Ture i fællesskab med Høng

Lørdag den 27. April

Endagstur til den Sydsvenske kyst efter havørreder.

Pris ca. 300, – som dækker benzin og broafgift. Afgang fra Høng kl. ca.06.00

Tilmelding til turlederen senest Tirsdag d 23 april

Turleder Arne Nielsen 40 85 59 93

Søndag den 11. august   Makreltur / Øresund (K, A og P.) 

Makreltur fra Helsingør med ” Viking ”.  Afgang fra klubhuset kl. 02, 30, hjemkomst ca. 14,00 (sejltid 05,00 – 12,00)   Pris: 450 kr. + lidt kørepenge, Vi har hele båden, der vil være præmie til de to største makreller (max. En præmie pr. person). 

Turen er en mede tur hvor der fodres med to chummaskiner, hvor der skabes et duftspor som tiltrækker makrellerne. Hvis du har spørgsmål om tackler, agn og lign. Kontakt turlederen eller kom ned i klubben på en af vores binde aftener. 

Der kan naturligvis også fiskes med pirk og ophængere, men medefiskeriet er langt mere effektivt. 

Tur leder Arne Nielsen. Sidste tilmelding er torsdag d 30 maj.

Søndag den 18. August – Medekonkurrence (KAP)

Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund. Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75 kr. Tilmelding senest den 17 – 8.

Tur leder Klaus Larsen 22 17 68 80


Generalforsamling 2019

Pokal uddeling og Spisning Med god mad som altid

Spisning Til Generalforsamling
Spisning Til Generalforsamling
Spisning Til Generalforsamling
Torben A med en Sandart på 5,2kg Torben A med en Hornfisk på 770g
Klaus L med en Gedde på 6,5 kg
Jens D med en Torsk på 9,0 kg fra båd
Brian K med en Ørred på 3,3kg
Brian K med en Rimte på 1,9kg
Brian K med en Aborre på 1,6kg
Brian K med en Ising på 440g

Slut resultat klubmesterskab 2018

1 Brian Kristensen 327,52 point

2 Klaus Larsen 298,91

3 Jens Dinesen 180,74

4 Arne Nielsen 155,93

5 Lars Bøje Christensen 127,27

6 Torben Andersen 95,1

7 Søren Andreasen 75,58

8 Kim Nordrum – Lars Rasmussen 0 point

Junior

1 Lasse Christiansen 63,39

2 Casper Nielsen 50,68

3 Freja Larsen 45,6

Indkaldelse til generalforsamling søndag d 3-2-2019 kl 10

Generalforsamling  søndag d. 3-2-2019

1 valg af dirigent.

2 Valg af 2 stemme tællere.

3 Formandens beretning.

4 Hus-udvalgets beretning.

5 Junior og aktivitets-udvalgets beretning.

6 Å-udvalgets beretning.

7 Det revideret regnskab forelægges

8 Valg af formand. På valg Klaus larsen. Modtager genvalg

9 Nedsættelse af udvalg og valg af disse

Hus-udvalg:På valg (Arne Nielsen,Jens Dinesen,Brian Nielsen ).

Junior og aktivitets-udvalget:På valg (Stig Larsen,Lars Rasmussen,Kim Nordrum og Søren Andreasen)Alle modtager genvalg

Å-udvalget: På valg (Bent Christensen, Arne Nielsen, Axel Petersen, Torben Andersen)

10. Valg af bilags kontrolanter : På valg (Anders Kaae og Jens Crone) 

11. Valg af revisor bilags kontrolantsuppleant: På valg Vagn Larsen

Fastsættelse af kontingent 2020

Indkomne forslag

Evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tissø, Nyt bookning system, og flytning af nøgler

Der er kommer et nyt bookningssystem, til fællesbådene, da det gamle er gået ud af drift. Jeg har lavet en liste på dem, jeg ved der bruger, fællesbådene på Tissø. Skulle du ikke stå på listen, skriver du bare en mail, Til jaka@pc.dk  med Navn og Tlfnr. Så sender jeg det videre til Brian Jensen fra Holbæk Foreningen, som opretter brugere. Man må lige væbne sig med tålmodighed, da det kan tage noget tid, at få oprettet alle brugere.

Nøglerne til Fællesbådene, er flyttet fra Frugtplantagen, ned til søen. Nøgleboksen sidder på enden, af kassen med redningsveste og åre. Koden til boksen, får man ved henvendelse på Tlf 22176880 eller på mail til jaka@pc.dk.

Listen over brugere.

 

 

 

BYmatch aflyst, men på tur alligevel

Søndag d 9-9, var der ellers planlagt, dyst om Høng og Korsør på storebælt efter fladfisk. Skipper valgte og aflyse turen pga. for meget vind. Men da der var bestilt børsteorm, kørte de 8 deltagere Gørlev alligevel på tur, til et fladfiske hotspot, ved skælskør. Det blev til en del gode skrubber, hvor Morten Pihlman tog den største på 38 cm. ialt blev der fanget 42 skrubber over målet.

Klubmesterskab 2018

Så starter vi op på klubmesterskabet igen.

Ligesom sidste år vil der være min. 500,- i præmie til senior ( jo flere deltagere jo større præmie) 🙂 og vil laver en præmie på 300,- til junior. Man kan ikke tilmelde fisk før man har betal for at deltag. Det koster 100,- for senior og junior deltager gratis. konkurrencen starter 1-1-2018 og slutter 31-12-2018.Tilmeld dig til Klaus eller kom ned i klubben og betal for deltagelse.du kan også betale på mobilpay  tlf 20739735 (Janne). På utallige opfordringer af medlemmer, kan man i år tilmelde Regnbueørred fanget fra kyst eller i åen. (Rekord 8,644), men den tæller ind under p-t ørred. 

 

                                      Regler for Klubmesterskab

  1.  Regler for tilmelding af pokal fisk skal overholdes.
  2. Der kan kun indvejes 1 fisk i hver art.
  3. Man får point efter danmarksrekorden
  4. Listen udskrives d. 1-1 hvert år
  5. Mesterskabet løber fra 1-1 til 31-12

Udregning : Fiskens vægt i gram x 100:Rekordvægt

Eks. Skrubbe :511 gram x 100 =51100 / rekordvægt 2600 gram         19.65 point

Pris senior for deltagelse 100,- Junior deltager gratis

1 præmie til senior min. 500,Præmier til junior

Fisk der kan tilmeldes:

Saltvand

Havørred     (15,155 kg)

Hornfisk          (1,61 kg)

Skrubbe            (2,6 kg)

Ising              (0,972 kg)

Makrel          (2,440 kg.)

Ferskvand   

Gedde        (21,1 kg)

Aborre        (2,785 kg)

Sandart      (11,0 kg)

Fredsfisk (suder,brasen,gråskalle,rudskalle,rimte,spejIkarpe.græskarpe,skælkarpe.)

P og T ørred / Regnbueørred fanget fra kyst eller å

 

Regnbue kyst/ å     (8,664 kg)

 

Pog t ørreder

Guld ørred ( 9,4 kg)     

Kilde/ Brødding/Fjeldørred (4,64 kg)

Regnbueørred  (16,25 kg)

Sølvørred (1,84 kg)

Tigerørred (5,54 kg)

Ørred Bæk/sø  ( 9,770 kg)