Biolog Peter Henriksen i Klubhuset

Torsdag d 27. April kl 19 i Gørlev sportsfiskerforenings klubhus, Søkrogen, Gørlev vil Peter fortælle om sin nye undersøgelse af åen.

Alle interesserede medlemmer af GSF og KSF er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

Vi glæder os til at høre Peter fortælle og evt. diskutere, hvordan vi bedst muligt bruger vores kræfter på at forbedre forholdene i åen.

Vh. HÅS

Superbrugsløbet depot hjælp

Pinse Lørdag har vi hjulpet ved det årlige Superbrugs cykel løb, hvor vi har stået for depoter til de tørstige cykelryttere. Løbet blev afviklet i det fineste vejr, og der var lidt over 200 ryttere, der blev udfordret på de 2 ruter. Den lange på 80 km og så var der ruten rundt om Tissø på 24 km. Vi stod i depoter ved Buerup kirke, og ved rastepladsen mellem Sæby og Klinteskoven. Herunder lidt billeder fra et veloverstået cykelløb og en velfortjent frokost, bestående af Grillpølser. Mange tak for hjælpen til alle hjæperne, fra formanden, der selv var ude at fiske på Tissø. 🙂

Generalforsamling 2-2-2020 kl 10.00

Husk at der afholdes generalforsamling søndag d 2-2-2020 kl 10.00

Dagsorden.

1 valg af dirigent

2: Valg af 2 stemmetællere

3: Formandens beretning

4: Hus-udvalgets beretning

5: junior og aktivitets udvalgets beretning

6: å udvalgets beretning

7:Det revideret regnskab forelækkes.

8 Valg af kasserer. På Valg Brian Nielsen

9: Nedsættelse af udvalg og valg af disse

Hus udvalg på valg Arne Nielsen, Jens Dinesen og Brian Nielsen

Junior og aktivitetsudvalget: Stig Larsen, Lars Bøje Christensen, Lars Rasmussen og Søren Andreasen

Å udvalget Bent Christensen, Arne Nielsen, Torben Andersen, jesper Christiansen og Aksel Petersen

Valg af bilagskontrolanter: Gert Henriksen og Vagn Larsen

Valg af bilagskontrolant suppleant: Brian Kristensen

10. Fastsættelse af kontingent 2021

11. indkomne forslag

12. Eventuelt: Herunder uddeling af pokaler

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.