Til alle Gørlev fiskere der bruger, fællesbåde og Guldfisken på Tissø

Kære bruger af Tissø Fællesbåde og Guldfisken

Som du sikkert har hørt eller læst, har Selchausdal gods, Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua og lystfiskerklubberne på Tissø indgået partnerskab omkring forvaltningen af Tissø. Partnerskabet løber i 5 år, hvor lystfiskeri og erhvervsfiskeri fremadrettet forvaltes i fællesskab, med det formål at udvikle et godt lystfiskeri, vejledt af DTU Aqua.

Denne mail er for at informere dig om nye regler, i tillæg til de eksisterende http://www.holbaekfisk.dk/regler-fiskeri-paa-tissoe/

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2024/03/historisk-aftale-baner-vejen-for-et-baeredygtigt-fiskeri-paa-tissoe

Du må kun fiske på Tissø hvis du også følger nedenstående regler.

Alle lystfiskerfangster skal rapportere i https://fangstjournalen.dtu.dk/ eller med fordel app’en fangstjournalen af DTU Aqua..

Du skal derfor oprette som bruger af Fangstjournalen og dernæst sende dit kodeord til bj@teknicom.dk

Brugere som af en eller anden grund er forhindret i det, kan det kan bruge denne formular https://fangstjournalen.dtu.dk/fangst.nsf/extEntry.xsp?open&assoc=AAB33812505F8F61C1258AF9003BB854

Fangster på Tissø offentliggøres ikke, data bruges kun videnskabeligt i projektet af partnerskabsgruppen.

Vi har også indgået aftale om hjemtagelse af fisk:

Sandart – ingen hjemtagning – bestanden er pt. lille og tåler dårligt reduktion.

Aborre – fisk over 35cm genudsættes.

Gedde – fisk over 80 cm genudsættes, husk mindstemål 60 cm.

Øvrig information:

Det er aftalt, DTU Aqua laver en årlig vurdering af fiskebestanden på baggrund af data, som er udgangspunkt for det kommende års lyst- og erhversfiskeri.

 Lystfiskerforeningerne har aftalt at alle ture / fangster skal indrapporteres i Fansgtjournalen. Dette gøres for at kunne samle fangstdata fra alle foreninger, og vurdere bestandens udvikling over tid.

Informationer om fangster offentliggøres ikke, men anvendes alene i videnskabelig sammenhæng.

Erhvervsfiskeren rapporterer efter loven til fiskeristyrelsen.

Herved er alle fangstdata tilgængelige for projektet.

Som det fremgår vil der hvert år blive lavet et prøvefiskeri med specielle indeksgarn, hvorved udviklingen i fiskebestanden kan vurderes. Dette prøvefiskeri kan du blive en del af. Det vil finde sted sidst i august over en weekend. Du skal blot kontakte undertegnede.

Når der erhvervsfiskes vil lystfiskerforeningerne blive inviteret til at deltage. I 2024 foretages der erhvervsfiskeri i august/september. Kvoten er 3.500kg aborre for året og 1.500kg gedde som tillægsfangst.

Hvis overstående ikke er muligt, så udfyld fangstseddel som ligger i kassen, så indsender jeg til fangstjournalen.

Mvh Klaus Larsen

Halleby Å tur til Kattrup Gods 2024

så er det ved at være tid til den årlige tur til det dejlige stykke Å, ved kattrup Gods.

Turen finder sted Søndag d. 5-5 2024 kl. 08.00-16.00

Der er afgang fra klubhuset kl 8.00, og hvis man kører direkte til fiskestedet, skal det meddeles ved tilmelding til Knud Nielsen.

Hvis man selv kører mødes man med de andre hvor ELLEHUSVEJ starter ved skoven.

Turen koster 30,- for dem der har årskort, og 50,- uden årskort.

Tilmelding forgår til Knud Nielsen på TLF. 20461760

Skarvvagter

I starten af april sætter vi smolt ud ved sukkerkanalen og igen i år har vi brug for skarvvagter.

Har du tid og lyst, kan du henvende dig til Claus Hansen på cwh@ka-net.dk eller tlf 49 40 72 70