Superbrugsløbet depot hjælp

Pinse Lørdag har vi hjulpet ved det årlige Superbrugs cykel løb, hvor vi har stået for depoter til de tørstige cykelryttere. Løbet blev afviklet i det fineste vejr, og der var lidt over 200 ryttere, der blev udfordret på de 2 ruter. Den lange på 80 km og så var der ruten rundt om Tissø på 24 km. Vi stod i depoter ved Buerup kirke, og ved rastepladsen mellem Sæby og Klinteskoven. Herunder lidt billeder fra et veloverstået cykelløb og en velfortjent frokost, bestående af Grillpølser. Mange tak for hjælpen til alle hjæperne, fra formanden, der selv var ude at fiske på Tissø. 🙂

Generalforsamling 2-2-2020 kl 10.00

Husk at der afholdes generalforsamling søndag d 2-2-2020 kl 10.00

Dagsorden.

1 valg af dirigent

2: Valg af 2 stemmetællere

3: Formandens beretning

4: Hus-udvalgets beretning

5: junior og aktivitets udvalgets beretning

6: å udvalgets beretning

7:Det revideret regnskab forelækkes.

8 Valg af kasserer. På Valg Brian Nielsen

9: Nedsættelse af udvalg og valg af disse

Hus udvalg på valg Arne Nielsen, Jens Dinesen og Brian Nielsen

Junior og aktivitetsudvalget: Stig Larsen, Lars Bøje Christensen, Lars Rasmussen og Søren Andreasen

Å udvalget Bent Christensen, Arne Nielsen, Torben Andersen, jesper Christiansen og Aksel Petersen

Valg af bilagskontrolanter: Gert Henriksen og Vagn Larsen

Valg af bilagskontrolant suppleant: Brian Kristensen

10. Fastsættelse af kontingent 2021

11. indkomne forslag

12. Eventuelt: Herunder uddeling af pokaler

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ture i fællesskab med Høng

Lørdag den 27. April

Endagstur til den Sydsvenske kyst efter havørreder.

Pris ca. 300, – som dækker benzin og broafgift. Afgang fra Høng kl. ca.06.00

Tilmelding til turlederen senest Tirsdag d 23 april

Turleder Arne Nielsen 40 85 59 93

Søndag den 11. august   Makreltur / Øresund (K, A og P.) 

Makreltur fra Helsingør med ” Viking ”.  Afgang fra klubhuset kl. 02, 30, hjemkomst ca. 14,00 (sejltid 05,00 – 12,00)   Pris: 450 kr. + lidt kørepenge, Vi har hele båden, der vil være præmie til de to største makreller (max. En præmie pr. person). 

Turen er en mede tur hvor der fodres med to chummaskiner, hvor der skabes et duftspor som tiltrækker makrellerne. Hvis du har spørgsmål om tackler, agn og lign. Kontakt turlederen eller kom ned i klubben på en af vores binde aftener. 

Der kan naturligvis også fiskes med pirk og ophængere, men medefiskeriet er langt mere effektivt. 

Tur leder Arne Nielsen. Sidste tilmelding er torsdag d 30 maj.

Søndag den 18. August – Medekonkurrence (KAP)

Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund. Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75 kr. Tilmelding senest den 17 – 8.

Tur leder Klaus Larsen 22 17 68 80